Tidsbestilling, mail til klinikken, receptfornyelse:

Gå til Patientportalen

Vedrørende vanedannende medicin:

Fra 15 september 2017 kan recepter på vanedannende medicin kun udskrives ved personligt fremmøde.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) hverken over telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

Nye patienter:

Vi har lukket for tilgang af nye patienter. Dette er for at sikre at ventetiderne forbliver korte.

Din gamle journal kommer ikke automatisk til os fra din tidligere læge. Du skal selv kontakte vedkommende og bede om at få den sendt til os.

Har du en kronisk sygdom, eller får du fast medicin, må du meget gerne bestille en lægetid, så vi kan få overblik over din tilstand.

Dette gælder specielt hvis du får afhængighedsskabende medicin (stærk smertestillende, beroligende medicin eller sovepiller). Der vil blive lagt en plan for at mindske forbruget så meget som muligt.