Coronavirus/covid-19:

Mød ikke uanmeldt op i klinikken!
Ring eller skriv til klinikken, hvis du har symptomer på infektion med Coronavirus.

Du kan stadig få lægehjælp til alle dine øvrige skavanker.
Vi prøver dog at håndtere så meget vi kan over telefon og mail.
Vi har også fået mulighed for video-konsultation. Man kan bestille tid til dette online eller ringe til klinikken.

Har du ikke har symptomer, men spørgsmål til sygdommen, smitte, risikogrupper, karantæneregler,  rejser mv skal du læse på myndighedernes hjemmesider eller ringe til den offentlige hotline:

coronasmitte.dk
Telefon: 70200233

Info til dig, der er testet positiv for ny coronavirus


Vaccination mod lungebetændelse/pneumokokker:

Fra 22/4 2020 kan patienter med høj risiko for lungebetændlese få en gratis vaccination mod pneumokokker.

Nedenfor er listen med de patientgrupper, som tilbydes vaccination.
Kontakt klinikken, hvis du er omfattet af ordningen:

 

1) Beboere på plejehjem

2) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til e, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske leversygdomme.

e) Personer med kroniske nyresygdomme.

3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt forneden, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt forneden, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom.

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.