Laura Lundby

Født 1974
Uddannet læge 2001
Speciallæge i almen medicin 2009
Gift og har 3 børn

Medlem af:
Lægeforeningen
Dansk selskab for almen medicin
Praktiserende lægers organisation

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab


Sune Tybjerg

Født 1975
Uddannet læge 2002
Speciallæge i almen medicin 2010
Gift og har 4 børn

Medlem af:
Lægeforeningen
Dansk selskab for almen medicin
Praktiserende lægers organisation

Chivit Nielsen er uddannelseslæge i klinikken fra 1/10 2020.
Chivit er ansat som led i hendes speciallægeuddanelse i almen medicin.

Lukas Rosenberg er uddannelseslæge i klinikken fra 1/3 2021
Lukas er ansat som læge led i hans KBU (klinisk basisuddanelse).